Istoricul școlii


          În evoluţia sa şcoala a reflectat întotdeauna nevoia de educație a comunităţii, de pregătire a forţei de muncă, dar şi politica autorităţii centrale. Începuturile sunt timide, instrucţia şi educaţia concentrându-se în jurul bisericii, a confesiunilor. Preoţi cărturari, dascăli inimoşi, comunitatea cu potenţialul său material, toţi îşi conjugă eforturile pentru asigurarea educaţiei copiilor.

          În 1352, la Sebeş a luat fiinţă „Școala latinească” din iniţiativa lui Johannes amintit ca „Magister Johannes Scholasticus de Sebus”, primul învăţător cu diplomă din Transilvania şi director al acestei şcoli. Este prima dată când apare cuvântul ŞCOALĂ legat de oraşul Sebeş, izvoarele numindu-l pe Johannes ca rector. Este totodată prima apariţie în documente cunoscute în Transilvania a unui „scholasticus”. Ea funcționa pe lângă mănăstirea dominicană din oraș.

          Ca urmare a eforturilor depuse de către preotul Michael Lang și judele regal Michael Göbel, sub patronajul Bisericii Evanghelice, s-a înființat la Sebeș, în anul 1724, Școala evanghelică „de rang superior”, care figurează sub numele de „SCHUL-SEMINARIUM” („seminar”). Tot din anul 1724 există mențiuni potrivit cărora există un regulament de funcționare (statutele) în cadrul Gimnaziului din Sebeș. Aceste statute arată că „Seminarul” din Sebeș (aceasta era denumirea oficială a școlii) avea și atunci caracterul unei școli latine inferioare sau a unui gimnaziu.În 1784 sub îndemnul preotului Martin Arz s-a construit noua clădire a școlii la nord de Biserica Evanghelică. Între anii 1863-1869 clădirea s-a mărit, şcoala păstrând şi acum vechea inscripţie: BILDUNG IST FREIHEIT (Cultura este libertate). „Schul-Seminarium” cunoaşte schimbări succesive ale denumirii: „Latein Gramathical Schule”, „Şcoala Primară şi Gimnaziu Lutheran” (1780).În 1849 intră în vigoare actul „Proiect pentru organizarea gimnaziilor și școlilor reale din Austria”, redactat de Franz Exner și Hermann Bonitz. În baza acestuia, școala din Sebeș a fost declarată gimnaziu și a funcționat ca atare până în 1948 sub tutela Parohiei Evanghelice C.A., an în care a fost naţionalizată.

          Pe lângă profesorii de înaltă ținută intelectuală Gimnaziul Evanghelic din Sebeș a fost frecventat de o serie întreagă de elevi care aveau să se impună în mai toate domeniile de activitate contemporane, în special cele culturale și științifice. În această școală au învățat, în decursul anilor: Lucian Blaga, Friederich Krasser, Georg Friederich Marienburg, Ioan Neagoe, Dorin Pavel etc. Profesori ce au activat la această școală au fost Friedrich Wilhelm Schuster, Johann Wolff sau Ferdinand Baumann.

          În condiţiile luptei de emancipare naţională a românilor din Transilvania, comunitatea românească din Sebeş reuşeşte să înfiinţeze pe lângă Biserica Ortodoxă prima şcoală românească, ce-şi va începe cursurile în 1787 cu un singur învățător (ȘCOALA CONFESIONALĂ). Între 1807-1817 a funcţionat ca învăţător Avram Moga. În 1904 autorităţile austro-ungare construiesc pe strada Poştei o şcoală maghiară (ȘCOALA PRIMARĂ MAGHIARĂ).

          În 1919 Școala confesională devine GIMNAZIUL MIXT DE STAT, iar şcoala maghiară trece în patrimoniul statului român, transformându-se în a doua şcoală românească – ŞCOALA DIN CENTRU. În 1954 Școala din Centru înființează clase de liceu, numindu-se ȘCOALA MEDIE MIXTĂ cu clase în clădirea din str. Dorin Pavel Nr. 2 și clădirile „Pensionari” şi „Hermes” str. 24 Ianuarie. Aceasta se divide în anul școlar 1963-1964 într-o școală generală la care se adaugă și clasa a VIII-a – actuala Școală Gimnazială Nr.2 și un liceu –  LICEUL MIXT DE CULTURĂ GENERALĂ.

          Evoluția Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș este strâns legată de cea a fostului seminar evanghelic, prin faptul că după desființarea seminarului ea a continuat tradiția învățării limbii germane ca limbă maternă prin existența secției germane alături de secția română. Din anul școlar 2006-2007 școlii i se arondează Școala Gimnazială Răhău, care devine structură a Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș. Școala Gimnazială Nr.2 a funcționat, până la 31 august 2015, cu două secții: secția cu predare în limba română și secția cu predare în limba germană, aceasta din urmă fiind frecventată de elevi români și de cei proveniți din familii mixte. Numărul sașilor s-a redus extrem de mult de-a lungul timpului, dar investițiile germane și austriece din zona Sebeș au menținut interesul pentru limba germană. Din anul școlar 2015-2016 secția germană a Școlii Gimnaziale Nr. 2 se desfiinţează.