Acordarea BURSELOR – Semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Burse sociale – documente necesare, sem. al II-lea, an școlar 2021-2022

Burse studiu – documente necesare, sem. al II-lea, an scolar 2021-2022

Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social

Cerere pentru acordarea bursei de studiu

Declarație pe proprie răspundere