Bugetul instituției pentru anul financiar 2018


În conformitate cu prevederile art.5 din Legea 544 privind Liberul acces la informațiile de interes public, din 12 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, a fost publicat bugetul Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș, pentru anul financiar 2018.


 

buget_de stat_2018_1
buget_local_2018_1
buget_venituri_proprii_2018_1