Procedura operațională privind admiterea în învățământul profesional de stat pe locurile speciale alocate elevilor de etnie romă și pe locurile distinct alocate elevilor cu CES, în anul școlar 2020-2021

Vă rugăm să aveți în vedere Procedura ISJ Alba nr.188/28.06.2021 privindadmiterea în învățământul profesional pe locurile distinct alocate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și elevii de etnie romă, pentru anul şcolar 2021-2022. Calendar admitere învățământ profesional:16-19 iulie 2021 -Înscrierea candidaţilor și completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional .La completarea fișelor, […]