Informații despre înscrierea în învățământul primar – an școlar 2022-2023

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011. La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile […]

Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul formării inițiale – prin stagiile practice – cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a formării […]

NOTA DE INFORMARE privind înscrierea candidaților pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ de masă liceal și profesional în anul școlar 2022-2023

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5150/30.08.2021 privind organizarea și desfăsurarea admiterii în învățământul liceal de stat, O.M.E. NR.5142/30.08.2021 referitoare la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul profesional dual pentru anul școlar 2022-2023, vă punem ladispoziție informarea ISJ Alba privind pregătirea admiterii, înscrierea și admiterea  pe locurile distinct […]

Acordarea BURSELOR – Semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat Burse sociale – documente necesare, sem. al II-lea, an școlar 2021-2022 Burse studiu – documente necesare, sem. al II-lea, an scolar 2021-2022 Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social Cerere pentru acordarea bursei de […]