Procedura operațională privind admiterea în învățământul profesional de stat pe locurile speciale alocate elevilor de etnie romă și pe locurile distinct alocate elevilor cu CES, în anul școlar 2020-2021

Vă rugăm să aveți în vedere Procedura ISJ Alba nr.188/28.06.2021 privind
admiterea în învățământul profesional pe locurile distinct alocate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și elevii de etnie romă, pentru anul şcolar 2021-2022.

Calendar admitere învățământ profesional:
16-19 iulie 2021 -Înscrierea candidaţilor și completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional .La completarea fișelor, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali vor fi asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice fișă completată după această data nu va mai fi luată în considerare.

20 iulie 2021-Repartizarea pe locurile speciale pentru romi și pe locurile distinct locate elevilor cu CES se face în ședință publică on-line în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Locuri alocate elevilor cu CES

Locuri alocate elevi rromi