Program depunere contestații – Evaluare Națională 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE VOR DEPUNE CONTESTAȚII

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Nr. 5149 Data: 30.08.2021

Art.11 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.