Proiectul „THE CHANGE AGENT”


Activitățile proiectului ,,THE CHANGE AGENT”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, având un buget de 24.400 eur au cuprins o activitate de mobilitate in Norvegia, Oslo, în perioada 3-7.12.2018 și 11-15.02.2019, la care au participat două echipe formate din câte cinci inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Cele două echipe au participat pe parcursul unei săptămâni, la cursul de formare de tip TOT (Trainer of Trainers) denumit “Teacher as a change agent”.  Doamna Mihaela Tăbăcaru, în calitate de formator și consultant în construirea designului educațional dar și CEO al NewSchool, Oslo, Instituția gazdă,  a conceput și livrat acest curs din dorința de a ajuta cadrele didactice participante să experimenteze o nouă direcție în educația copiilor sau a adulților, direcție care are la bază creșterea motivației și a interesului pentru școală. Efectele scontate ale schimbării în ceea ce privește atitudinea față de școală sunt reducerea absenteismului, minimalizarea abandonului școlar dar și îmbunătățirea educației în spiritul valorilor democratice, incluziunii sociale și egalității de șanse.


SKM_C22719040811310