Repartizarea învățătorilor/diriginților și a sălilor de clasă