Tabla interactivă – mijloc de creștere a performanțelor școlare


„Tabla interactivă – mijloc de creștere a performanțelor școlare” – Proiect finanțat de Primăria municipiului Sebeș în cadrul „Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice, fără scop patrimonial, sesiunea  a II-a

01 Octombrie – 15 Decembrie 2016

Ideea proiectului a apărut ca urmare a identificării unor necesități: creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru asigurarea unui start cât mai bun al elevilor în ciclurile școlare superioare și modernizarea stilului de predare-învățare.

Pentru derularea proiectului s-a considerat că sunt necesare table interactive, iar pentru finanțarea lor școala,  împreună cu organizația „Ia atitudine azi”, a aplicat cu un proiect la Primăriei Municipiului Sebeș pentru „Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial”. Finanțarea a fost câștigată și, după un studiu al pieței, s-a ales achiziționarea barelor interactive MimioTeach.

Pentru mai multe detalii despre desfășurarea proiectului puteți accesa documentația proiectului Tabla interactivă – mijloc de creștere a performanțelor școlare .